Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  2013-Novoročný koncert