Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Bowlingový turnaj