Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Čaňa - 18.8.2014