Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Magistrát výstava