Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Výstava magistrát-28.5.2013