Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  2% z dani

vytlač inzerát - 2%  z dani
Vážení priatelia,

chceli by sme Vás poprosiť o poukázanie 2% z daní,  z Vašej dane v prospech našej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom, známym ...

Váš príspevok bude použitý v prospech podporenia našej činnosti:

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% dane z príjmu ?

  1. U osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere je potrebné vyžiadať si u zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016“ (nepotrebujú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie „A“ alebo „B“ samostatne na Daňovom úrade).

Je potrebné vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zo zaplatenej dane...“Krajske centrum Košice

Vyplnené „Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane“ musíte poslať daňovému úradu najneskôr do .

  1. U fyzickej alebo právnickej osoby podávajúcej daňové priznanie je potrebné vyplniť len daňové priznanie. Na účely poukázania 2 % zaplatenej dane je v každom tlačive daňového priznania osobitná časť, kde sa uvedú požadované údaje.

Ďakujeme za Vašu priazeň.