Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Číslo účtu

vytlač inzerát - Číslo účtu

Milí priatelia a priaznivci dovoľujeme si uchádzať o vašu priazeň pri darovaní ľubovolného finačného daru na účet SK03 0900 0000 0004 4768 7638


Údaje o prijímateľovi :

Slovenský zväz telesne postihnutých Krajské centrum

Ludmanská 3, 040 01 Košice

IČO : 31965741

Právna forma : nezisková organizácia