Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Prehľad prístupnosti múzeí na Slovensku pre občanov s telesným postihnutím

vytlač inzerát - Prehľad prístupnosti múzeí na Slovensku pre občanov s telesným postihnutím

Tabuľka prístupnosti slovenských múzeí pre zdravotne postihnutých občanov:

MÚZEUM

O B J E K T Y

expozície, výstavy

PRÍSTUPNOSŤ PRE NÁVŠTEVNÍKOV

KULTÚRNE AKTIVITY

VSTUPNÉ

telesne postihnutých

SNM – Múzeum Betliar

Kaštieľ Betliar

čiastočne- prístupné výstavné priestory

 

 

50% zľava,

zväčša zdarma

i doprovod

Hrad Krásna Hôrka

neprístupný

Mauzóleum

prístupné

SNM – Etnografické múzeum Martin

Hlavná budova – Malá Hora, Múzeum K.Plicku – Blatnica, Múzeum M.Benku, Dok.centrum českej kultúry

nie je bezbariérový prístup

 

každoročne aktivity pre mentálne postihnutú mládež

zdarma

Múzeum slovenskej dediny

čiastočne

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava

Expozície a výstavy

Bratislava, Žižkova 14

čiastočne-bezbariérový prístup prízemia

 

 

zdarma

SNM – Archeologické múzeum

Expozície a výstava

Bratislava, Žižkova 12

bezbariérový prístup

 

 

zdarma

Klenoty dávnej minulosti

Bratislavský hrad

neprístupné

SNM – Hudobné múzeum

Bratislava-Hrad

Bratislavský hrad – 1.posch.

 

čiastočne

 

participácia pri rytmickej výchove sluchovo postihnutých

žiakov - príprava

50% zľava

doprovod

zdarma

Lugisland bašta

čiastočne-prízemie

 

Pamätník L.v.Beethowena v Dolnej Krupej

čiastočne - prízemie

 

 

 

Kultúrno-historická expozícia, výstavná sieň

bezbariérový prístup

 

 

50% zľava

Galéria nár.umelca D.Millyho

 

nie je bezbariérový prístup

Národopisná expozícia v prírode

čiastočne

SNM – Múzeum Červený Kameň

 

 

Expozícia historického nábytku a zbraní

Hradná obrazáreň

 

čiastočne s individuálnou  pomocou

 

 

 

 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň

Expozície

Hradná kaplnka - výstavy

neprístupné

prístupné

 

 

50% zľava

ŠVK-Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Expozície: Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

nie je bezbariérový prístup (zámer nových priestorov s bezbar.prístupom)

 

špeciálne prednášky, tvorivé dielne, špeciálne lektorské vstupy

zdarma i doprovod

Múzeum SNP Banská Bystrica

Expozícia SNP

Skanzen

prístupné

 

špeciálne výstavky, informačné panely, kultúrne programy

zdarma

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

Starý zámok

Nový zámok

Galéria J.Kollára

Kammerhof

Banské múzeum v prírode

čiastočne:

- prízemné časti expozícií

- povrchová časť skanzenu, expozícia uhoľného baníctva (zámer vybudovania výťahu, rámp)

 

 

50% zľava

Múzeum obchodu Bratislava

Expozícia v Klobušiciach

čiastočne

(návrh riešenia v pripravovanej novej expozície v Bratislave)

 

 

 

Mestské múzeum v Bratislave

Stará radnica

Múzeum vinohradníctva a vinárstva

Múzeum farmácie

čiastočne   s individuálnou pomocou

 

výtvarné salóny, pravidelne interaktívne programy s využívaním zbierkových predmetov

zdarma

 

Múzeum umel. remesiel

Múzeum hodín

Múzeum antickej kultúry Gerulata - Rusovce

NKP Devín

Michalská veža

s individuálvnou pomocou

 

prístupné

neprístupné

neprístupné

 

pre všetky skupiny zdravotne postihnutých

 

Expozícia

História a vývoj policajných a bezpečnostných orgánov

 

bezbariérový prístup

 

špeciálne odborné výklady, vzdelávacie podujatia

zdarma

Stála expozícia

nie je bezbariérový prístup

Výstavné priestory v Čadci

bezbariérový prístup (výťah)

 

tematické propramy v národopisnej expozícii v prírode

50% zľava

Kaštieľ Radoľa

s individuálnou pomocou

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke

čiastočne

Expozície v tzv. Žltom kaštieli

čiastočne - prízemie

 

špeciálne lektorské výklady, výstavky detí s

mentálnym postihnutím

zľava

Výstavný pavilón

prístupný

Podpolianske múzeum Detva

Expozície a výstavné priestory

nie je bezbariérový prístup

 

zámer realizácie programov v ústavoch

zdarma

Oravský hrad

neprístupný

 

 

 

50% zľava

Literárne múzeum Dolný Kubín

nie je bezbariérový prístup

Renesančný kaštieľ v Galante - expozície

nie je bezbariérový prístup

 

 

zľava

doprovod zdarma

Dom ľudového bývania a architektúry v Šali

čiastočne

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Budova Nám. MMM č.2.-exp.: Košický zlatý poklad, Peniaze v našich dejinách, Ľud, tvorca trvalých hodnôt, Zlatníctvo a šperkárstvo

Budova Hviezdoslavova 3-exp.

Storočia v umení, Príroda Karpát

nie je bezbariérový prístup (zámer vybudovania bezbariérových vstupov)

 

špeciálne lektorské vstupy, aktivity v klubových priestoroch

 

 

Katova bašta – exp.

Mikulášova väznica – exp.

 

 

 

 

Budova – Hlavná č.88-exp.:

Umelecké kováčstvo, strojárstvo, oznamovacia elektrotechnika, písacie stroje, astronómia, Z dejín fyziky, Úžit. a um. predmety z kovov, chem.exp.

čiastočne – bezbariérový prístup prízemia - výst.pr.

expozície: s individuálnou pomocou (zámer realizácie bezbariér. prístupu)

 

Výtvarné súťaže, kultúrno-vzdelávacie

podujatia (tvorivé dielne, astronomické pozorovania atď.)

zľava, školská mládež zdarma

Múzeum dopravy Bratislava

bezbariérový prístup dvoch výstavných hál

Múzeum J.M.Petzvala S.Belá

Kaštieľ v Budimíre

Solivar pri Prešove

nie je bezbariérový prístup

Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne

Areál kaštieľa – expozícia, výstavné priestory

s individuálnou pomocou

 

 

zľava

Tekovské múzeum Levice

Areál hradu

prístupný

 

špeciálne prednášky

50% zľava

 

Vodný mlyn Bohunice

Skalné obydlia Brhlovce

Pam.izba F.Schuberta Želiezovce

Výst.priestory v Dobóovskom kaštieli

nie je bezbariérový prístup

 

 

 

Spišský hrad

neprístupný

 

interaktívna výstava

zľava

Exp.a výst. priestory – Nám.Majstra Pavla 2, 40

nie je bezbariérový prístup

Dom Majstra Pavla, Nám.Majstra Pavla 20

čiastočne (návrh riešenia úprav) spracovanie fotodok. neprístupných priestorov

Novohradské múzeum v Lučenci

Výst.priestory ul. Kármána 1, ul. Kubínyiho 3

nie je bezbariérový prístup, čiastočná prístupnosť

 

 

zdarma i doprovod

Slovenské národné literárne múzeum Martin

Národný cintorín

Budova SNLM, Osloboditeľov 11

prístupné

 

-špeciálne sprievodné akcie k expozíciám, výstavám (na základe dohovoru)

-spolupráca so Špec.zákl.školou

zľava, deti zdarma

Múzeum Slovenského Červeného kríža Martin

Výstavné priestory, Moyzesova 1

s individuálnou pomocou

 

osobitné lektoráty

zľava

Areál kaštieľa

- prírodovedná expozícia

prístupná

 

 

zdarma

- národopisná expozícia

čiastočne

Pohronské múzeum

Nová Baňa

Budova múzea, Bernolákova 2

bezbariérový prístup (výťah)

 

 

zdarma

Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch

Objekt Františkánskeho kláštora

čiastočne–prístupné prízemie (príprava nových exp. s bezbariérovým prístupom)

 

-špeciálne lektorské výklady

-prednášky, besedy s diferencovaným prístupom

 

zdarma

 

 

 

 

-špeciálne hodiny vlastivedy pre žiakov ŠZŠ

 

Podtatranské múzeum Poprad

Hlavná budova – expozičné a výstavné priestory

nie je bezbariérový prístup, dostupnosť s individuálnou pomocou

 

sprievodné akcie podľa dohovoru

zľava

Hlavná budova - expozície

prístupné prízemie

 

 

zľava

Výstavná hala

bezbariérový prístup

Expozičné priestory

nie je bezbariérový prístup

 

 

zľava

Výstavné priestory, Remeselná dielňa

čiastočne (potreba menších úprav)

Liptovské múzeum v Ružomberku

nie je bezbariérový prístup

 

programové nedele v Múzeu liptovskej dediny

zľava

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

čiastočne

NKP Čierny orol L.Mikuláš

nie je bezb.prístup

Budova Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi-expozície

nie je bezbariérový prístup

 

-aktivity v spolupráci so špec.zariadeniami pri výchovno-vzdelávacom procese

-osobitné lektorské vstupy

zľava

-výstavné priestory

prístupné

Kaštieľ v Markušovciach

Letohrádok Dardanely

čiastočne-prízemie

Národopisné múzeum Smižany

Banícke múzeum Gelnica

nie je bezbariérový prístup

Hrad Ľubovňa

neprístupný

 

aktivity podľa požiadavky

zdarma

Múzeum ľudovej architektúry

čiastočne

 

Červený Kláštor

nie je bezbariérový prístup

Múzeum vo Svätom Antone

Objekt kaštieľa

prístupný s individuálnou pomocou, k dispozícii inv. vozík

 

prednášky s ukážkami

zľava, doprovod zdarma

Hontianske múzeum a galéria Šahy

Expozičné priestory

bezbariérový prístup

 

 

žiaci zdarma

ZŤP – 50%

Exp. „Horkosť a krása dreva“

nie je bezbariérový prístup

 

 

zľava

Výstavné priestory

prístupné

Budatínsky zámok

Čičmany

Jánošík, Terchová

nie je bezbariérový prístup

 

 

zdarma

Hrad Strečno

neprístupný