Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Prepravná služba pre ZŤP

vytlač inzerát - Prepravná služba pre ZŤP
Prepravná služba pre občanov s telesným postihnutím a s ťažkým telesným postihnutím.
Slovenský zväz telesných postihnutých, Krajské centrum,Ludmanská 3, Košice
zabezpečuje prepravnu službu pre občanov s ťažkým zdravotným a telesným  postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu , ktorým táto sociálna služba bola priznaná rozhodnutím  posudkovej komisie UPSVaR alebo Magistrátu mesta Košice a
ktorí spĺňajú kritéria v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a sú na tento druh špeciálnej prepravy odkázaní.

SZTPKC KOŠICE je oprávnená poskytovať prepravnú službu pre klientov s ŤZP  a ŤZP/S na základe licencie VÚC Košice č.84/2009/OSV v zmysle zák.448/2008 o sociálnych službách a zák. 447/ 2008 o kompenzáciách v znení neskorších noviel.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby si môžete stiahnuť tu
Preprava od : 07:30 - do 16:00 hod.
Službu poskytujeme 9-miestnym mikrobusom.


Prepravna sluzbaCena pre zmluvných ŤZP    :      0,15 €/km
Cena pre nezmluvných ŤZP:      0,55 €/km
Do cestovného sa počíta každý ubehnutý kilometer vozidla zo stanovišťa vozidla na Ludmanskej č.3 v Košiciach ku klientovi – a cesta späť na stanovište po ukončení jazdy.
V účtovanej cene za prepravu je započítaná preprava zmluvného klienta + sprievodca ak  to vyžaduje zdr.stav. 

Celkový objem kilometrov uskutočnených prepravnou službou v danom roku je obmedzený výškou finančného príspevku Mesta Košice.
Bližšie informácie a objednávky:
Slovenský zväz telesne postihnutých,Krajské centrum
Ludmanská 3, Košice

Telefón:   055/643 83 99
M
obil:       0917 793 730

 


kosice
Prepravná služba - SZTPKC Košice funguje s finačným príspevkom mesta KOŠICE.