Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Relax Štúrovo

vytlač inzerát - Relax Štúrovo
zariadenie poskytujúce sociálno-rehabilitačné pobyty a sociálne služby

poskytuje služby členom SZTP, ZŤP, ich rodinným príslušníkom

priestory sú bezbariérové, upravené aj pre vozíčkárov (okrem podkrovia)

2-, 4- a 5-posteľové izby na prízemí, 3-posteľové izby v podkroví

maximálny počet 25 návštevníkov v jednom turnuse

služby: vírivkový kúpeľ, masáže, sauna

7-dňové turnusy

Viac informácií na www.src-relax.sk